Vizyon – Misyon

Misyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Motorlu araç ithal ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri MASİB çatısı altında toplamak. Üyelerin menfaatleri doğrultusunda, üyeleri her kesimde temsil etmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlara çözüm üretmek, sektör bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip, ileterek kamuoyu oluşturmak, üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, kayıt dışı araç ithal ve satışlarını önlemek ve sektörle ilgili mevzuat oluşumuna doğrudan katkıda bulunmak gibi bir misyonu vardır.

Vizyon

Sektörün devamlılığını ve gelişmesini sağlamak.

“HİÇBİRİMİZ HEPİMİZ KADAR GÜÇLÜ DEĞİLİZ !!! ’’

Masib.net @ 2015. Tüm hakkı Saklıdır.